פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Operator

If you want to know any Package Price or any information regarding services which we offer, you can Submit Ticket. BUZZHOST Sales Team Member will contact you ASAP.

 Support

If you are BUZZHOST valued client or using our services and facing any issue or need any type of help, Submit Ticket our Support Team member will contact you immediately or solve your issue.

 Billing Department

If you are a BUZZHOST valued client or using our services and received any wrong invoice or want to discuss about any Billing Issue regarding your Services, Invoice or Quote. Submit Ticket our Billing Department will contact you immediately.

 Abuse Complaint

If you received any abuse email regarding our services you using, you can Submit ticket and we look into it and get back to you ASAP

 Career Department

If you have skills and think you give benefit to BUZZHOST with your skills you can submit your Resume. Our HR team will contact you As Soon As We Open Jobs.