ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
RS1,950PKR
1 سال
N/A
RS1,950PKR
1 سال
.net
RS1,950PKR
1 سال
N/A
RS1,950PKR
1 سال
.org
RS2,400PKR
1 سال
N/A
RS2,500PKR
1 سال
.biz
RS1,950PKR
1 سال
N/A
RS3,300PKR
1 سال
.info
RS1,950PKR
1 سال
N/A
RS1,950PKR
1 سال
.us
RS1,850PKR
1 سال
N/A
RS1,950PKR
1 سال
.pk
RS2,450PKR
2 سال
N/A
RS2,450PKR
2 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains